ChmurkaNaNiebie

10 tekstów – auto­rem jest Chmur­ka­NaNiebie.

Pod­dać się, a od­puszczać to dwie in­ne rzeczy. Od­puszczam bo nie da­jesz mi wyboru. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 25 czerwca 2010, 13:04

Kiedy bar­dzo się sta­ram to nig­dy mi nie wychodzi... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 czerwca 2010, 22:51

Uśmiech...
Uwiel­biam go u każdej oso­by! Bez niego świat byłby niczym, bez ko­lorów, bez szczęścia... Dając go in­nym wiem, że na coś się przydaję. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 czerwca 2010, 23:32

Tak.. To znów ten dzień kiedy w głowie pus­ta. Ni­by ra­dos­ny, szczęśli­wy dzień, a tu nic.. Czyżby to nie za­leżało od nas ?? Czy na prawdę wszys­tko mu­si być spo­wodo­wane czyn­nością ?? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 czerwca 2010, 23:49

Nie wiem ile mam cza­su. Nie mogę dojść za wcześnie... za późno jeszcze gorzej. Więc jak mam iść ?Szyb­ko czyWol­no ? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 czerwca 2010, 00:04

Dlacze­go z dnia na dzień wszys­tko się zmienia ? Wierzę, że te zmiany wie­cznie będą pozytywne.!! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 czerwca 2010, 00:28

Nie jas­ne od­po­wie­dzi... co one mogą znaczyć ?? 
Tak czy Nie

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 czerwca 2010, 00:43

Da­je Ci spokój lecz wiem, że to jest złe dla Ciebie... Strach przed niezrozumieniem... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 czerwca 2010, 23:41

Mam wybór... Ale dlacze­go muszę wyb­rać po­między ser­cem, a ro­zumem ? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 czerwca 2010, 13:46

Zaw­sze widzi­my przeg­ra­ne ?? A prze­cież sa­mi so­bie je tworzy­my... Pier­wszy raz czu­je, że sam na włas­ne życze­nie przeg­ry­wam... Lecz się nie poddam! 

myśl
zebrała 23 fiszki • 31 maja 2010, 22:35

ChmurkaNaNiebie

ChmurkaNaNiebie

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność